ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

by magda

21.03.2023

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხი :
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის – “რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბის” თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content