27 მარტს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს რიგით  III  სხდომა ჩატარდა.

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით  გათვალისწინებული საკითხები

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    სხდომის

დღის  წესრიგი

 

1            ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს. თინათინ ბროლავილი  -საბიუჯეტის დაგეგმვის  განყოფილების უფროსი./

 

 

2    „ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით მიღებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2019 წლის 21 მარტის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომსხ. მაგდა მაისურაძე -ადამიანური რესურსების მართვის, საზ.ურთიერთობისა და საინფ. განყ. უფროსი/

 

 

3.    „ონის მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს. მარიამ გობეჯიშვილი. იურიდიული განყოფილეების უფროსი/

 

1)მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების პროექტირებისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ

           2)ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვის მიმდინარეობის შესახებ.

/მომხს: გივი მეტრეველი – კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის იონფორმაცია მუნიციპალიტეტში covid-19  –  არსებული მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის მარტის N01-31/ნ ბრძანების შესახებ

/მომხსენებელი: სონია გუგეშაშვილი – განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

 

 

                 შუქურა ჯაფარიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content