საკრებულოს სხდომის ოქმი #1. 23          საკრებულოს სხდომის ოქმი  #2. 23

 

 

 

 

ბიუროს სხდომის ოქმი 1. 2023      ბიუროს სხდომის ოქმი  2. 2023

 

 

 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი #1      სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი #2

 

 

 

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სდომის ოქმი #1    სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სდომის ოქმი #2

 

 

 

 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1   ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

 

 

 

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1     საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #2     საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია #3. 2023 მარტი  

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content