ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 16/21/2021

by magda
🔵1 6 დეკემბერს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ახალი მოწვევის საკრებულოს სხდომა ჩატარდა.
▶️ საკრებულოს სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი თავმჯდომარეობდა.
▶️ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ხმათა უმრავლესობით დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხი დამტკიცდა

დღის წესრიგი

 

1.ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი

/მომხსენებელი: თინათინ ბროლაშვილი – მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი/

 

.2022-2025 წლების ბიუჯეტის პროგრამული დანართი; ·

.2022 წლის ბიუჯეტის კაპიტალური დანართი

.ონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის დანართი

.ონის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

2.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები. დანართი

/მომხსენებელი-  მაგდა მაისურაძე – ადმინ. სამსახ. ადამიან. რესურს. მართვის ადა საინფ. განყ. უფროსი/

 

 

3. ,,ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

/მომხსენებელი-  ბაჩანა მარკოიშვილი- საკრებულოს თავმჯდომარე/

 

4.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი-  ბაჩანა მარკოიშვილი- საკრებულოს თავმჯდომარე/

 

5.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხსენებელი-  ბაჩანა მარკოიშვილი- საკრებულოს თავმჯდომარე/

 

6.შპს ,,ონის სერვის ჯგუფის” რეორგანიზაციაზე მერისთვის თანხმობის შესახებ.

/მომხსენებელი-  სერგო ხიდეშელი – მუნიციპალიტეტის მერი/

 

7.ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის 2018 წლის 23 აგვისტოს განკარგულება N28-ში ცვლილების შეტანის შესახებ “.

/მომხსენებელი-  ირინა გობეჯიშვილი – მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/

 

                ბაჩანა მარკოიშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე

v

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content