ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 26/08/2021

by magda

 26 აგვისტოს  ონის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სხდომა გაიმართა

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები

სხდომას თავმჯდომარეობდა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე – ბაჩანა მარკოიშვილი

 

დღის წესრიგი

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების რეციკლირები სახელმძღვანელო დოკუმენტის განხილვა.    განკარგულებაა

/მომხსენებელი; დავით ჩიკვაიძე – მუნიციპალიტეტის მერი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებით მოსარგებლე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან (მოიჯარეებთან) გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ონის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                            /მომხსენებელი:ირინა გობეჯიშვილი – ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/  

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შპს „ონის სერვის ჯგუფისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში (უსასყიდლოდ), თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

                            /მომხსენებელი: ირინა გობეჯიშვილი – ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/  

 

  1. საკრებულოს დეპუტატის ანა ბაქრაძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

/მომხსენებელი: გიორგი მარკოიშვილი – სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,მრეწველები“-ს უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

/მომხსენებელი: გიორგი მარკოიშვილი – სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1. „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული შპს „ონის სერვის ჯგუფის“ანგარიშის განხილვის შესახებ“.

/მომხსენებელი: დავით ჩიხრაძე – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი/

 

  1. 7. ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.

/მომხსენებელი: გივი მეტრეველი – კომისიის თავმჯდჯომარე/

 

 

 

 

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content