ონის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა

by magda

30.03.2023წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმის გაფორმება განხორციელდა პროექტის „ადგილობრივი თვითმმართველობის აკადემია: ფონდების მოძიება“ ფარგლებში.
მემორანდუმის მიხედვით აღნიშნული ინსტიტუტები თანხმდებიან შეიმუშაონ ერთობლივი ქმედითი ღონისძიებები ორმხრივი ინტერესის მქონე საკითხების გადასაჭრელად, რომელიც გააძლიერებს და ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას ფონდების მოზიდვისა და მისი მდგრადი განვითარების საქმეში.
პროექტის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს ონის მუნიციპალიტეტისთვის კვალიფიციური დახმარება დამატებითი სახსრების მოძიებაში ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრისა და მუნიციპალიტეტის განვითარების მიზნით.
თანამშრომლობის სფერო ძირითადად მოიცავს საქმიანობებს, რომელიც მიმართულია:
გაიზარდოს ონის ადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრების მოზიდვის შესაძლებლობები.
გავლენა მოახდინოს იმ საზოგადოებრივ ჯგუფებზე, რომლებსაც გააჩნიათ გადაუჭრელი ადგილობრივ პრობლემები.
ადგილობრივ თვითმმართველობებს მიეცეს საშუალება ისარგებლონ აღიარებული თანამედროვე სასწავლო პროგრამებით, რომლებსაც იყენებენ ფონდების მოზიდვის ექსპერტები თანხების ნაკადის გაზრდისა და ადგილობრივი განვითარების სტიმულირების მიზნით.
დაეხმაროს ონის ადგილობრივ თვითმმართველობას გახდეს უფრო მდგრადი ფონდების პორტფელის დივერსიფიკაციისა და შესაძლებლობების გაზრდის საქმეში.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content