მიმდინარე წლის 7 აპრილს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.

by magda

07.04.2023

მიმდინარე წლის 7 აპრილს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა ფრაქციის თავმჯდომარე ვასილ მეტრეველი.
 სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. “ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მომსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 29 მარტის N14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი.
3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით განსახორციელებელი პროექტები.
4. ონის მუნიციპალიტეტიში არსებული მოძრავი ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით.
5. ქვეყნაში მიმდინარე საკითხების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content