მიმდინარე წლის 27 ივლისს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

by magda

27.07.2022

მიმდინარე წლის 27 ივლისს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღისწესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1.ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის II კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.
2.ონის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის განხილვისა და მოწონების შესახებ.
3 ,,2022 წელს ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 მარტის №5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
4. ონის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების შესახებ.
5.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია 2022 წლის 6 თვის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ.
6.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია განვლილი ექვსი თვის მუშაობის და შემდგომი პერიოდის გეგმების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content