მიმდინარე წლის 27 აპრილს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.

by magda

27.04.2022

მიმდინარე წლის 27 აპრილს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ორდინიძე.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1.მერთა შეთანხმება კლიმატის ცვლილების შედეგთა შერბილებისა და ადაპტაციის მიზნების შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შპს “ ონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ჯგუფისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში (უსასყიდლოდ), თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე”.
კომისიამ მოიწონა პროექტის – „მერთა შეთახმებასთან“ მუნიციპალიტეტის შეერთების საკითხი და ასევე თანხმობა განაცხადა შპს “ ონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ჯგუფისათვის“ ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაცემაზე.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content