მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

by magda

25.08.2022

მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.
 სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ალავერდ ხვედელიანი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
2. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისა და ნუმერაციის საინფორმაციო დაფების განახლების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content