მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

by magda

21.11.2022

მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2023-2026 პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა.
2. ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლისთვის მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ.
3. ინფორმაცია ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვისა და განვითარების პროგრამის შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content