იმდინარე წლის 26 დეკემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

by magda

26.12.2022

მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
 სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღისწესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მნქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესახებ.
3. ონის მუნიციპალიტეტის 2023-2027 წლის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
4. . ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახურის დადგენილების დამტკიცების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content