„ონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის (ლოტი V) მშენებლობარეკონსტრუქციასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 25 სექტემბრის N 2-862 ბრძანება

15. 10 2020წ.

„ონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის (ლოტი V) მშენებლობარეკონსტრუქციასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის
შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის
25 სექტემბრის N 2-862 ბრძანებაბრძანება გადაწყვეტილებაზე – ლოტი 5 (1)