საკრებულოს აპარატის უფროსი:  ალექსანდრე კერვალიშვილი

საკონტაქტო: 591 01 03 34

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი : თამარ ჩიხრაძე

 

საკონტაქტო : 591 01 03 26