14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა

14.01.2023წ.

14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა.
ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა სათავეს 1850 წლიდან იღებს. ეს თარიღი მიჩნეულია ქართული თეატრის აღდგენის თარიღად და XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღინიშნება.
ონის მუნიციპალიტეტის მერია ულოცავს თეატრალურ საზოგადოებას ქართული თეატრის დღეს, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში არაერთი აღიარება მოიპოვა.