გაყიდული ქონება 2022წელი

2021 წელი – 0 

გაყიდული ქონებამანქანები 2019

მანქანები 2020