ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლი ბიუჯეტის პროექტი 

2021  წლის თვითმართველობის არჩევნები. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #24 #25

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის საკრებულოს და ბიუროს სხდომის ოქბები

 

დადგენილებები 2021 წელი

 

ონის მუნიციპალიტეტის კომისიის სხდომები 2021 წელი

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის საკრებულოს და ბიუროს სხდომები

 

 

დადგენილებები 2020 წლის

 

 

   სივრცით_ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

 

 

 

25/11/19 -ონის-2020-წლის-ბიუჯეტის-პროგრამული-დანართი

 

    25/11/19  -ონის-2020-წლის-ბიუჯეტი

 

25/11/09 -ონის-2020-2023-წლების-პრიორიტეტების-დოკუმენტი

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #12 

ონის მუ7ნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #12

 

 

 

ონის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #11

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #11

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 10 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა # 10

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა  #2

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #2

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #9

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #9

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 8

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #8

 

 

 

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #7

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა # 7

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #1

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #6

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #6

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #5

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #5

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 4

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #4

 

 

 

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #3 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #3

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო #2

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #2

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]