://ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #3 (27/03/20)

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა (6/03/20) 

 

 

   სივრცით_ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

 

 

 

25/11/19 -ონის-2020-წლის-ბიუჯეტის-პროგრამული-დანართი

 

    25/11/19  -ონის-2020-წლის-ბიუჯეტი

 

25/11/09 -ონის-2020-2023-წლების-პრიორიტეტების-დოკუმენტი

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #12 

ონის მუ7ნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #12

 

 

 

ონის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #11

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #11

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 10 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა # 10

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა  #2

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #2

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #9

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #9

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 8

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #8

 

 

 

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #7

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა # 7

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #1

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #6

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #6

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #5

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #5

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 4

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #4

 

 

 

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა #3 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #3

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო #2

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა #2

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]