1. მისამართი: ონის მუნიციპალიტეტის მერია – ქ. ონი დ. აღმაშენებლის ქ. N 40 .  საკონტაქტო ინფორმაცია: T 499-22-48-42.  551-09-39-57. ელ.ფოსტა  onismeria@gmail.com

2. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი: მაია გობეჯიშვილი . T 599-22-48-42 . ელ. ფოსტა maiagob71@gmail.com

3.  ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი: იზა რეხვიაშვილი  საკონტაქტო ინფორმაცია : T 591-01-03-63.    ელ . ფოსტა rexviahviliiza@gmail.com

4. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – ქ. ონი დ. აღმაშენებლის მოედანი N 1 . საკონტაქტო ინფორმაცია : T 595 88 57 03 .  ელ.ფოსტა : onissakrebulo@gmail.com