საკრებულოს აპარატის უფროსი:  ალექსანდრე კერვალიშვილი

საკონტაქტო: 591 01 03 34