ბრძანება  403  ონის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის
მომზადების თაობაზე  სამუშაო დოკუმენტი
პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფი

პრიორიტეტის-დოკუმენტი-2021-2024წ.

2021 წლის სოც. ღონისძიების დადგენილება N 15. 24.12.2020.წ

2020წლის-მერის-ანგარიში

წარმოგიდგენთ ონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტს (2020 – 2023), დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ ონის საშუალოვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს ადგილობრივ საჭიროებებს, მუნიციპალიტეტის ხედვას, მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს:ONI_MDD_2020-2023 საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი

2020 წლის ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ: http://oni.gov.ge/?p=9947

2020 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის – ბიუჯეტიდან გაცემული თანხის შესახებ (აგვისტო ) (1)

 

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების ცხრა თვის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 2019 წლის ანგარიში 

 

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ. http:/on.gov.ge/

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00083 ოქმი N32RSX00083

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომის ოქმი #19 ოქმი N19

 

თუ არ ხართ წითელაზე აცრილი, არ გადადო – აიცერი!

 ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ 2018 გეგმა-ფაქტი, 2019 გეგმა (1)

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

 

 

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082