2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის – ბიუჯეტიდან გაცემული თანხის შესახებ (აგვისტო ) (1)

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების ცხრა თვის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

2019 წლის ანგარიში

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ.

http://oni.gov.ge/?p=5735

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00083

http://oni.gov.ge/?page_id=4838

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომის ოქმი #19

http://oni.gov.ge/?p=4856

საქართველოს მთავრობის #16 განკარგულების საფიძველზე წითელას ვირუსის ვაქცინაციის შესახებ

თუ არ ხართ წითელაზე აცრილი, არ გადადო – აიცერი!

 ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ 2018 გეგმა-ფაქტი, 2019 გეგმა (1)

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

 

 

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082