სოციალური დახმარების გაცემის წესი

საშტატო რიცხოვნება (1)

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

ნის მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის

2023-2026 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმაბრძანება საშაულოვადიანის სამოქმედო გეგმაოქმი პრიორიტეტების დოკუმენტის

2022წ.დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021-წლის-დამტკიცებული-ბიუჯეტი2021-წლის-დაზუსტებული-ბიუჯეტი-ბოლო2021-წ.-პროგრამული-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

2022-წლის-I-კვარტლის-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულიერთეულები

1. 2022-2025 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ონის საინვესტიციო პროფილი ქართ. 15.06 (2)

ბრძანება – ჩვეშურა ჰესისკოპინგის დასკვნა ჩვეშურა ჰესი

სოფლის-პროგრამის-გრაფიკი2022-სოფლის-პროგრამების-გრაფიკისახელმძღვანელო_სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_2019 (1)http://oni.gov.ge/wp-content/uploads/2021/02/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-N-2.png?fbclid=IwAR1fk2B6hqe8S5mf2CJ7f4ZiO8Z2Z0Fm2gi7Hf6Hinn_zLqp6IfvIWNJRDs

მრჩეველთა საბჭოს დღის წესრიგი

განკარგულება 2დანართი 1 ახალგაზრდული სტრატეგიადანართი 2 სამოქმედო გეგმა

განკარგულება 492022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

1.02. 2022წ. CCF_000294 (1)

ონის-მერია #1კრიტერიუმები-სუფთა-რეგიონის-2021

Annex C – Logical framework_V5

ნაერთი2020 წელი-compressedმოხსენებითი ბარათი ბალანსის-compressed

მრჩეველთა საბჭოს დღის წესრიგი

დაგეგმე შენი ბიუჯეტი ოქმი N2

2021-წლის-მერის-ანგარიში -საკრებულოს (1)

2021 წლის მერის ანგარიში – შემოკლებული (1)

დაგეგმე შენი ბიუჯეტი

2_1326_ჭიორას-გადაწყვეტილება

ონის მუნიციპალიტეტის მერიას16083_განივი ჭრილები (1)16083_სიტუაციური ნახაზი16083_სკრინინგის ანგარიში-ონი ჟიჟორეთი16083_ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში (1) (1) დაპატძირითადი დოკუმენტი

ბრძანება-დაგი-

სკრინინგის-გადაწყვეტიელბა-შპს-ბ-პ-ტრანსიგამცილებელი-წერილისკრინინგის-განცხადება 1 (1)

განკარგულება 26ნარჩენების რეციკლირების სახელმძღვანელო

ონის საინვესტიციო პროფილი ქართ. 15.06 (2)

სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს წერილი-მუნიციპალიტეტს

წერილი მუნიციპალიტეტს სკრინინგის-განცხადება_compressed

სკრინინგის განცხადება – შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტიhttps://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31955

წერილი მუნიციპალიტეტს (1)სკრინინგის განცხადებ (2)სკრინინგის ანგარიშ

მერის-2019-წლის-ანგარიში (1)5-წარმომადგენლობითი ხარჯიდან თანხის გახარჯვის შესახებ-5

მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო -2020 წელი მრჩ. საბჭოს დებულება

ანგარიში 2020წ.-საფინანსო

სკრინინგის განცხადება – ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შარდომეთში შპს „ამბროლაურის ავტოგზა 10“-ის ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ამბროლაურის ავტოგზა 10“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შარდომეთი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგი    სკრინინგი 1   სკრინინგი (1)   სკრინინგი (2)

ღების ადმინისტრაციული ერთეული

პიპილეთი ადმინ ერთეული

კომანდლის ადმინისტრაციული ერთეული

მრავალძლის ადმ.ერთეული

კვაშხიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

შეუბნის ადმინისტრაციული ერთეული

წედისის ადმინისტრაციული ერთეული

შქმერის ადმ.ერთეული

ბარის ადმინისტრაციული ერთეული

გომის ადმ.ერთეული

ღარის ადმ.ერთეული

საკაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ფარახეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სორის ადმ.ერთეული

ცხმორის ადმინისტრაციული ერთეული

უწერის ადმინისტრაციული ერთეული

გლოლის ადმ.ერთეული

ჭიორის ადმ.ერთეული

სოფლის-მხარდაჭერის-პროგრამის-ფარგლებში-სამუშაო-ჯგუფი

განცხადება ლიცენზია  გეო- საინფორმაციო პაკეტი_________-____________________________________-__________________-compressed (1)

ბრძანება  403  ონის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის
მომზადების თაობაზე  სამუშაო დოკუმენტი
პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფი

პრიორიტეტის-დოკუმენტი-2021-2024წ.

2021 წლის სოც. ღონისძიების დადგენილება N 15. 24.12.2020.წ

2020წლის-მერის-ანგარიში

მერები ეკონომიკური ზრდისათვის

წარმოგიდგენთ ონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტს (2020 – 2023), დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ ონის საშუალოვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს ადგილობრივ საჭიროებებს, მუნიციპალიტეტის ხედვას, მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს:ONI_MDD_2020-2023 საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი

2020 წლის ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ: http://oni.gov.ge/?p=9947

2020 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის – ბიუჯეტიდან გაცემული თანხის შესახებ (აგვისტო ) (1)

 

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების ცხრა თვის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 2019 წლის ანგარიში 

მერის ანგარიში 2019 წელი მერის-2019-წლის-ანგარიში (1)

 

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ. http:/on.gov.ge/

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00083 ოქმი N32RSX00083

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომის ოქმი #19 ოქმი N19

მერის ანგარიში 2018 წელი2017-2018-წლის-მერის-ანგარიში-

 

თუ არ ხართ წითელაზე აცრილი, არ გადადო – აიცერი!

 ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ 2018 გეგმა-ფაქტი, 2019 გეგმა (1)

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

 

 

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

 

2017წლის-მერის-ანგარიში (1)

 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082