ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021-წლის-დამტკიცებული-ბიუჯეტი2021-წლის-დაზუსტებული-ბიუჯეტი-ბოლო2021-წ.-პროგრამული-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

 

2020წ.-ბიუჯეტი-ონის-მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ბიუჯეტი (ცვლილებებით)

 

 

2019 წლის ბიუჯეტი  

 

2018 წლის ბიუჯეტი