2023-წლის-ბიუჯეტის-პროექტი1.-ონის-2023-წლის-ბიუჯეტის-პროექტი-პირველი2.-ონის-2023-წლის-ბიუჯეტის-პროგრამული-დანართი2023-წლის-ააიპ-ების-ბიუჯეტიბიუჯეტის-კაპიტალური-დანართი-2023-წელი

განმარტებითი-ბარათი-9-თვის (1)2022-წლის-III-კვარტლის-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში (1)

პროექტი-ნოემბერი1.-ონის-2022-წლის-ბიუჯეტის-პროექტი2.-ონის-2022-წლის-ბიუჯეტის-პროგრამული-დანართიბიუჯეტის-კაპიტალური-დანართი-2022-წელი2022-წლის-ააიპ-ების-ბიუჯეტი (1)

ბიუჯეტი-2022-წლის-27-ოქტომბერიგანმარტებითი-ბარათი-9-თვის2022-წლის-III-კვარტლის-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021-წლის-დამტკიცებული-ბიუჯეტი2021-წლის-დაზუსტებული-ბიუჯეტი-ბოლო2021-წ.-პროგრამული-ბიუჯეტის-შესრულების-ანგარიში

 

2020წ.-ბიუჯეტი-ონის-მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ბიუჯეტი (ცვლილებებით)

 

 

2019 წლის ბიუჯეტი  

 

2018 წლის ბიუჯეტი