2020წ.-ბიუჯეტი-ონის-მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ბიუჯეტი (ცვლილებებით)

 

 

2019 წლის ბიუჯეტი  

 

2018 წლის ბიუჯეტი