11.10.2019წ. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება.

08.10.2019წ. ბარი-მრავალძლის,კვაშხიეთის და ქ.ონში მისასვლელი გზასა და საერთო საცხოვრებლის დაზიანებული მონაკვეთებისა და სათვალთვალო ჭების შეკეთება ასფალტო ბეტონით

04.10.2019.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოში წყალსადენის სათავე ნაგებობების ქსელის და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები

4.10.2019წ. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

3.10.2019წ.1ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთში მინერალური წყლის ფანჩატურის შემოღობვის სამუშაოები.

2.10.2019წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითში წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა.

2.10. 2019წ.სოფელ წოლიდან გუფთა ონის სახელმწიფო გზაზე დამაკავშირებელი არსებული გზის რეაბილიტაცია9.

2.10.2019წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედში გოგიაანთ უბანში დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

11.09.2019წქ.ონის შემოსასვლელში არსებული ბანერის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

29.08.2019  ქ.ონის შემოსასვლელში არსებული ბანერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

16.08.2019.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობისათვის ძალოვანი დრეკადი კაბელის მონტაჟი(კონდიციონერების მოსაწყობად)

22.08.2019წ.ონის მუნიციპალიეტეტის სოფლებში: გლოლა, უწერა, ბარი, პიპილეთი, სორი სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება.

23.08.2019წ.ქ. ონსა და ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ჭიორა, გლოლა, უწერა, ღარი, შეუბანი, სორი) მდებარე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა.

30.07.2019 სამგზავრო ტრანსპორტით მგზვრთა გადაყვანა

25.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთასა და შეუბანში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.07.2019 სოფელ ზუდალში სპორტულ მოედანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

16.07.2019 სოფელ ქვედში წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომსა და ჯინჭვისში წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.1

16.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის მერიის არქივის ოთახის მოწყობა.

16.07.2 019  სოფელ უწერაში (ჟამიერეთის უბანში) წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკაოში სახაზოსკენს მიმავალი დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.

09.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითში წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

08.07.2019 “ონელობა 2019” ღონისძიების ორგანიზების მომსახურება.

21.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზის ასფალტირება.

20.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.

20.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში არსებული წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.

18.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შქმერში წმ. ელისე წინასწარმეტყველის სახელობის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაო.

18.06.2019 სოფელ კვაშხიეთში (კუნეთის უბანი) შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

18.06.2019 ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

14.06.2019 ქ.ონში მოედნის ქუჩაზე მდებარე სკვერში სპორტული ტრენაჟორების, კაუჩუკის რბილსაფარიანი მოედნისა საჩრდილობელი ფანჩატურის მოწყობა.

07.06.2019 სოფელ ქვედში წყაროს სათავეზე წყალშემკრების, სადრენაჟე სისტემისა და წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

06.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში ხელოვნურ საფარიანი მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები.

01.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზის ასფალტირება.

27.05.2019 სოფელ ქვედში მდინარე ქვედრულაზე ფერმასთან საჭაპანე ხიდის მოწყობის სამუშაოები.

23.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი და შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები.

21.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

20.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთში მინერალური წყლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

16.05.2019 ქ. ონის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა (პირველი ეტაპი).

13.05.2019 სოფელ ლაჩთაში და სოფელ ნიგვზნარაში არსებული მინი-სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

13.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი, მრავალძლის მისასვლელი გზის მოწყობის პროექტირება (პკ-00-დან პკ-67-მდე)-მშენებლობა.

10.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღუნდაში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

08.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალაში მინერალური წყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

07.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორში გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები.

03.05.2019 სოფელ ქვედში დიდ მოსახვევთან საყრდენი კედლისა და მაისურაძეების უბანში ჩამომავალ ღელეზე რკ/ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები.

03.05.2019 სოფელ ქვედში მდინარე ქვედრულაზე ფერმასთან საჭაპანე ხიდის მოწყობის სამუშაოები.

02.05.2019 ქალაქ ონში ყოფილი პირველი სკოლის, ყოფილი სოფტექნიკის მიმდებარე ტერიტორიის, ბეერშევას სახელობის პარკისა და ლებანიძის სანაპიროს წმენდის მომსახურების შესყიდვა.

01.05.2019 2019-2020 წლების განმავლობაში ონის მუნიციპილატის მერიის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2019 – 2020 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.

01.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ხირხონისში, ლაგვანთაში, ღარში და ნიგვზნარაში ახალი ამბულატორიების მშენებლობის სამუშაოები

30.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარში ჩლაიძეების უბანში დაზიანებული საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

30.04.20019 ქ. ონში ზ. ქაფიანიძის II ჩიხის დაზიანებული ღელის კალაპოტის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

19.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთა-შეუბანის მისასვლელი და შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.

16.04.2019სოფელ კომანდელსა და ქრისტესში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალაში მინერალური წყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში მეწყრისგან დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორის შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

02.04.2019ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წლიური მომსახურება.

ინფორმაცია 2018 წელს ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ .