დაგვიკავშირდით: (596 42 22 11)

პიპილეთი

მერის რწმუნებული პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეყულში: ლერბედი ტყეშელაშვილი

სოფელები: პიპილეთი, ჯაშქვა, ონჭევი,სორგითი.

საკონტაქტო მისამართი: 595972468