დაგვიკავშირდით: (577 37 78 71)

პიპილეთი

მერის წარმომადგენელი პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში: გურამ ბასილაშვილი

სოფლები: პიპილეთი, ჯაშქვა, ონჭევი, სორგითი.

საკონტაქტო: 591 01 04 53

შქმერი

მერის წარმომადგენელი შქმერის ადმინისტრაციულ ერთეულში: ანზორი გაგნიძე

სოფლები: შქმერი,  ხარისთვალი, უშოლთა

საკონტაქტო: 599 40 13 08