დაგვიკავშირდით: (577 37 78 71)

შეუბანი

მერის წარმომადგენელი შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში:  მ/შ  ლევან შერაზადიშვილი

სოფლები: შეუბანი,  ლაჩთა, ჭალა,  ნიგვზნარა,  ხურუთი,  წოლა

საკონტაქტო: 599 14 11 78.

ქ. ონის ადმინისტარციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ლევან შერაზადიშვილისთვის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოვალეობის დაკისრების შესახებ.

პიპილეთი

მერის წარმომადგენელი პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში: გურამ ბასილაშვილი

სოფლები: პიპილეთი, ჯაშქვა, ონჭევი, სორგითი.

საკონტაქტო: 591 01 04 53

შქმერი

მერის წარმომადგენელი შქმერის ადმინისტრაციულ ერთეულში: ანზორი გაგნიძე

სოფლები: შქმერი,  ხარისთვალი, უშოლთა

საკონტაქტო: 599 40 13 08