დაგვიკავშირდით: (599224842)

ონი

მერის წარმომადგენელი ქალაქ ონის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ერეკლე მეტრეველი

საკონტაქტო ტელ:  599 22 88 02

N45 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ქ.ონის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლევან შერაზადიშვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ”კანონის განხორციელების პროცესში ქ. ონის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლევან შერაზადიშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ღები

მერის წარმომადგენელი ღების ადმინისტრაციულ ერთეულში – ნოდარ გობეჯიშვილი

სოფლები: დიდი ღები, პატარა ღები,  გონა.

საკონტაქტო:  591 01 04 46

 N 57 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ღების ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოდარ გობეჯიშვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 148ახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ღების ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოდარ გობეჯიშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ- ღებში მიწის იდენტურობის დამდგენი პირი

ჭიორა

მერის წარმომადგენელი ჭიორის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ვაჟა გობეჯიშვილი

სოფლები: ჭიორა.

საკონტაქტო ტელ: 551 10 42 14

N 59 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ჭიორის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბესიკ რეხვიაშვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N183 ახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ჭიორის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბესიკ რეხვიაშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ 

გლოლა

მერის წარმომადგენელი გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ვანო ბიჭაშვილი

სოფლები: გლოლა.

საკონტაქტო ტელ: 555 58 15 48

 N 60 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ემზარ გიორგაშვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ემზარ გიორგაშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

უწერა

მერის წარმომადგენელი უწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში – მელიტონ მეტრეველი

სოფლები: უწერა, ნიგავზები, ფარავნეში, ნაკიეთი.

საკონტაქტო ტელ: 591 01 04 56

 N 62,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში უწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მელიტონ მეტრეველის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 147 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში უწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მელიტონ მეტრეველის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ 

გომი

მერის წარმომადგენელი გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში – დავით მეტრეველი

სოფლები: გომი, ჯინჭვისი.

საკონტაქტო ტელ: 599 44 98 00

N 63 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ მეტრეველის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ მეტრეველის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

საკაო

მერის წარმომადგენელი საკაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში – დავით ბერელიძე

სოფლები: საკაო, ხიდეშლები, მაჟიეთი, ბორცო, ლაგვანთა.

საკონტაქტო ტელ: 599 27 19 56

N 64 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში საკაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით ბერელიძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 142 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში საკაოსადმინისტრაციულ ერთეულში დავით ბერელიძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ღარი

მერის წარმომადგენელი ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ლევან არჩვაძე

სოფლები: ღარი,  წმენდაური.

საკონტაქტო ტელ: 595 30 49 63

N 61 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლევან არჩვაძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 229 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური დასპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემებისსრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლევან არჩვაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

კომანდელი

მერის წარმომადგენელი კომანდლის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ნუგზარ გამყრელიძე

სოფლები: კომანდელი, ქრისტესი, ხირხონისი,  სხიერი,  ქორთა,  სომიწო.

საკონტაქტო ტელ : 599 75 28 13

N52 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში კომანდლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნუგზარ გამყრელიძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 144სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში კომანდლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნუგზარ გამყრელიძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ცხმორი

მერის წარმომადგენელი ცხმორის ადმინისტრაციულ ერთეულში – იური მაისურაძე

სოფელები: ცხმორი,  ბაჯიხევი,  ღუნდა, ფსორი.

საკონტაქტო ტელ: 591 01 04 54

N53,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ცხმორის ადმინისტრაციულ ერთეულში იური მაისურაძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 230 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ცხმორის ადმინისტრაციულ ერთეულში იური მაისურძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

წედისი

მერის წარმომადგენელი წედისის ადმინისტრაციულ ერთეულში – შოთა  ჩიკვილაძე

სოფელები:  წედისი, ქვედი,  ქვედრულა, ირი,  სხანარი.

საკონტაქტო ტელ: 555 59 43 97

 N51 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში წედისის ადმინისტრაციულ ერთეულში თამაზ მაისურაძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 226 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში წედისის ადმინისტრაციულ ერთეულში თამაზ მაისურაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

კვაშხიეთი

მერის წარმომადგენელი კვაშხიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში – გიორგი მელაშვილი

სოფელები: კვაშხიეთი, ზუდალი, ჯოის უბანი, ხეითი, ბოყვა,  ზვარეთი.

საკონტაქტო ტელ:  599 10 24 30

N50 ,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში კვაშხიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი ლებანიძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 141 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში კვაშხიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი ლებანიძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ფარახეთი

მერის წარმომადგენელი ფარახეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში – პაატა ჯაფარიძე

სოფელები: ფარახეთი, ჭიბრევი, შარდომეთი, სევა, ახალი ჩორდი.

საკონტაქტო ტელ: 591 01 04 57

N49,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ფარახეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში პაატა ჯაფარიძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 137 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ფარახეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში პაატა ჯაფარიძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ.

ბარი

მერის წარმომადგენელი ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ჯუმბერ ციხისელი

სოფელები: ზემო ბარი, ქვემო ბარი, სამთისი.

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 50

N47 ,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუმბერ ციხისელის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუმბერ ციხისელი

მრავალძალი

მერის წარმომადგენელი მრავალძლის ადმინისტრაციულ ერთეულში – უფლებამოსილება შეჩერებულია

სოფელები: მრავალძალი.

 

N46 ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში მრავალძლის ადმინისტრაციულ ერთეულში შალვა სხირტლაძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ

N 138 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში მრავალძალის ადმინისტრაციულ ერთეულში შალვა სხირტლაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

სორი

Empty section. Edit page to add content here.
[vc_column_text

მერის წარმომადგენელი სორის ადმინისტრაციულ ერთეულში – დარეჯან ბაკურაძე

სოფელები: სორი, გადამში, ჭვებარი.

საკონტაქტო ტელ:  595 48 60 73

N56 “მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონის განხორციელების პროცესში სორის ადმინისტრაციულ ერთეულში დარეჯან ბაკურაძის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლად განსაზღვრისა და უფლებამოსილებების შესახებ