დაგვიკავშირდით: (599224842)

სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ვალერიან გობეჯიშვილი

საკონტაქტო: 599 76 65 40.

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

 

ეკონომიკის სამსახური

ეკონომიკის  სამსახურის უფროსი:

ირინე გობეჯიშვილი

საკონტაქტო:  555 210 780

ეკონომიკის სამსახურის დებულება

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:

თეიმურაზ გძელიშვილი

საკონტაქტო: 591 01 04 33

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა,  ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის  სამსახურის უფროსი 

მანანა ჩაგელიშვილი

საკონტაქტო: 555 35 92 29 

ელ. ფოსტა: chagelishvili.m@gmail.com

განათლების კულტურის სამსახურის დებულება

 

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

დავით ლებანიძე

საკონტაქტო: 595 57 56 78

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

დავით ჩიხრაძე

საკონტაქტო:  551 10 48 07

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

 

საფინანსო-საბუჯეტო სამსახური

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:

თინათინ ბროლაშვილი

საკონტაქტო 591 01 03 63

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

მარინე მაისურაძე

საკონტაქტო: 591 01 03 83

შესყიდვების სამსახურის დებულება