დაგვიკავშირდით: (596 42 22 11)

სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

თამარ ლობჟანიძე

საკონტაქტო: 591010361

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

 

ეკონომიკის სამსახური

 ეკონომიკის  სამსახურის უფროსი: დავით რაზმაძე

საკონტაქტო:  591010360

ეკონომიკის სამსახურის დებულება

არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:

თეიმურაზ გძელიშვილი

საკონტაქტო: 591 010 433

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

 

 

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

დავით ლებანიძე

საკონტაქტო: 595575678

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

მარინე მაისურაძე

საკონტაქტო: 591 010 383

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება