დაგვიკავშირდით: (599224842)

სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

თამარ ლობჯანიძე

საკონტაქტო: 591 01 03 61

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

ეკონომიკის სამსახური

ეკონომიკის  სამსახურის უფროსი:

ირინე გობეჯიშვილი

საკონტაქტო:  555 210 780

ეკონომიკის სამსახურის დებულება

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:

თეიმურაზ გძელიშვილი

საკონტაქტო: 591 01 04 33

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

 

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

დავით ლებანიძე

საკონტაქტო: 595 57 56 78

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

მარინე მაისურაძე

საკონტაქტო: 591 01 03 83

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება