დაგვიკავშირდით: (599224842)

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab]

პირველადი და მეორადი სტრუქტურული ერთეულები

 

ადმინისტრაციული სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – ვალერიან გობეჯიშვილი

საკონტაქტო ტელ: 599 76 65 40

ელ. ფოსტა: v.gobejishvili73@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

 

 

საქმისწარმოების განყოფილება – მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – იზა რეხვიაშვილი

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 63

ელ. ფოსტა:  rexviahviliiza@gmail.com

 

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება – მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – მირანდა მეტრეველი

საკონტაქტო ტელ: 595 11 51 35

ელ. ფოსტა: miranda.metreveli@oni.gov.ge

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საინფორმაციო განყოფილება – მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – მაგდა მაისურაძე

საკონტაქტო ტელ: 591 01 04 40

ელ. ფოსტა:  magdaamaisuradze@gmail.com

 

სოციალური და ჯანმთელობის დაცვის განყოფილება – მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – მარინე რაზმაძე

საკონტაქტო ტელ: 591 01 04 18

ელ. ფოსტა: marinerazmadze204@gmail.com

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – ლილიანა კერესელიძე

საკონტაქტო ტელ: 577 99 85 82

ელ. ფოსტა:  kereselidzelili@gmail.com

 

 

ეკონომიკის  სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული 

ხელმძღვანელი – ირინე გობეჯიშვილი

საკონტაქტო ტელ: 555 210 780

ელ. ფოსტ: irarachveli@gmail.com

ეკონომიკის სამსახურის დებულება

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – თეიმურაზ გძელიშვილი

საკონტაქტო ტელ:  591 01 04 33

ელ. ფოსტა: temogrdzelischwil@gmail.com

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა,  ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის  სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – მანანა ჩაგელიშვილი

საკონტაქტო ტელ: 555 35 92 29

ელ. ფოსტა: chagelishvili.m@gmail.com

განათლების კულტურის სამსახურის დებულება

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – ხაღუნა ღუღუნიშვილი

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 87

ელ. ფოსტა: gugunishvilix@gmail.com

 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება – მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – თამარ ლობჯანიძე

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 61

ელ. ფოსტა:  tamar.lobjanidze.64@gmail.com

 

 

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – პირველად სტრუქტურული ერთეული

სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

ხელმძღვანელი – დავით ლებანიძე

საკონტაქტო ტელ  : 595 57 56 78

ელ. ფოსტა: onisamxedro@gmail.com

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

 

შიდა აუდიტის სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – დავით ჩიხრაძე

საკონტაქტო ტელ: 551 10 48 07

ელ.ფოსტა:  dchikhradze5@gmail.com

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

 

შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი –  გელა მეტრეველი

საკონტაქტო ტელ: 591 90 69 90

ელ. ფოსტა: gelametreveli24@gmail.com

 

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი  – თინათინ ბროლაშვილი

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 76

ელ. ფოსტა: tinikobrolashvili@gmail.com

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

 

ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი  (მ.შ) –  ნინო მეტრეველი

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 86

ელ. ფოსტა: ninometreve@gmail.com

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და სახაზინო მომსახურების  განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – ცისანა გოგლიძე

საკონტაქტო ტელ:  591 01 03 82

ელ. ფოსტა:

იურიდიული სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელი – მარიამ გობეჯიშვილი

საკონტაქტო ტელ: მარიამ გობეჯიშვილი

ელ.ფოსტა: mariamgobejishvili01@gmail.com

იურიდიული სამსახურის დებულება

 

ზედამხედველობის სამსახური – პირველადი სტრუქტურული ერთეული 

ხელმძღვანელი – გივი ბენდიანიშვილი

საკონტაქტო ტელ: 591 01 03 71

ელ. ფოსტა:  Gia.bendianishvili1@gmail.com

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ

 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

ხელმძღვანელი – მარინე მაისურაძე

 

საკონტაქტო ტელ: 591 01 03 83

ელ. ფოსტა: marinemaisuradze@yahoo.com

შესყიდვების სამსახურის დებულება

[/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]