დაგვიკავშირდით: (599224842)

მერის მოვალეობის შემსრულებელი: დავით  ჩიკვაიძე.

დაბადების თარიღი, ადგილი: 11.12.1983 წელი. ქ. თბილისი

ტელეფონი: 599 730 720

ეროვნება: ქართველი.

მისამართი: ონი. არნო ონელის ქ.# 29

E-mail: davit.chikvaidze@oni.gov.ge

ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

განათლება: 2006-2011 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის დოქტორი (დარგი: რელიგიის სამართალი; საეკლესიო სამართალი)
2001-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული(დარგი: კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართალი)
1994-1998 დემირელის სახელობის ინგლისურენოვანი კოლეჯი.

სამუშაო გამოცდილება: 2017, თებ-აპრ კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო, საქმეთა დროებითი რწმუნებული
2016-2020 კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო, მრჩეველი, საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი
2015-2016 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტი, უცხო ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებთან მუშაობის სამმართველო, ატაშე
2012-2015 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი
2012, ივლ-ნოე დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი
2011-2012 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების სამმართველო, მრჩეველი (II კატეგორია) 2009-დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მიწვეული ლექტორი საეკლესიო სამართალში
2009-2012 კავკასიის სამართლის სკოლა, მიწვეული ლექტორი
2007-2011 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი
2006-2007 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების განყოფილება, უფროსი სპეციალისტი 2006-2007 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების განყოფილება, უფროსი სპეციალისტი 2002 ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო ფონდი, თურქული ენის თარჯიმანი (სამართლებრივ საკითხებში)

2020 წლის 18 მაისიდან  ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი.

არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის, პუბლიკაციის, წიგნის ავტორი.

სამეცნიერო გამოსვლები, ნაშრომები, პუბლიკაციები, წიგნები:

რელიგიის სამართალში:

2019წსაქმისწარმოება საეკლესიო სასამართლოში, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბილისი.

2016წ – მართლმადიდებელი ეკლესია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, თავები: ბულგარეთი, რუმინეთი, გამოცემა მომზადებულია კავშირი „21-ე საუკუნის” მიერ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით, თბილისი.

2014 წმართლმადიდებლური საეკლესიო სამართალი, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბილისი.

2013წ„რელიგიური უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა“, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო ფონდის პროექტი რელიგიური უმცირესობებისთვის, მომხსენებელი.

2012წ„რელიგიის თავისუფლების ევროპული სტანდარტები: რეკომენდაციები საქართველოსთვის“, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის დისკუსია „რელიგია, თავისუფლება და ტოლერანტობა საქართველოში“, მომხსენებელი.

2011წ – „საეკლესიო სასამართლოს განაჩენთა აღსრულების წესი სასჯელების მიხედვით“, ჟურნ. „სამართალი“, თბილისი, N1

2009წ„საერო სამართალი, საეკლესიო სამართალი“, სასწავლო-სამეცნიერო კრებული „რწმენა და საქმე“, თბილისი.

2008წსაჯარო ლექციები ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხებში, საქართველოს საპატრიარქო, ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

2008წსაეკლესიო სამართალი (სალექციო კურსი), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“

2008წ„საეკლესიო სამართლის სამეურნეო-მმართველობითი ასპექტები“, წიგნში: „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

2007წსპეცკურსები „საეკლესიო მმართველობის ასპექტები“, თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, საეკლესიო სამართლის ლექტორი.

2005 წკონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის (კომენტარები), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2005 წ„ჯვრისწერის სამართლებრივი აღიარების პრობლემები“, გაზ. „მადლი“, თბილისი, N3

2004 წ –  „აბორტის კრიმინალიზაციის შესახებ“, გაზ. „მადლი“, თბილისი, N3

2002-2003 წგადაცემათა ციკლი „ქართული სამართლის ისტორიასა“ და „საეკლესიო სამართალში“, საქართველოს საპატრიარქო, რადიო „ივერია“, წამყვანი .

სამართლის სხვა დარგებში:

2011 წსაქართველოს კონსტიტუცია, თარგმანი აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე (კრებული „საქართველოს კონსტიტუცია ეთნიკური უმცირესობების ენებზე“), გამ. „ბონა კაუზა“

2011 წსაქართველოს კანონმდებლობის ნაწილის თარგამი აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე (კრებული „საქართველოს კანონმდებლობა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე“), გამ. „ბონა კაუზა“.

2009 წკონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის ლექსიკონი (ინგლისური, რუსული, ფრანგული და გერმანული შესატყვისებით), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2008 წროგორ შევქმნათ და ვმართოთ კომერციული, არაკომერციული და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2007 წრუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია (თარგმანი ქართულ ენაზე), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2007 წლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს რეგლამენტისა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო რელამენტის  თარგმანი ქართულ ენაზე, წიგნში: „საარბიტრაჟო სამართალი“, თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2006 წამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია (თარგმანი ქართულ ენაზე), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

საერთაშორისო და ადგილობრივი კურსები,კონფერენციები:

2008 წ – ღია უნივერსიტეტის ონლაინ-კურსი (გაერთიანებული სამეფო), საგარეო და თანამეგობრობის ოფისის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატია 21-საუკუნეში: ციფრული დიპლომატია, გენდერი, დიპლომატიის თეორიები, დიპლომატიური მისიის მართვა“.

2015 სანდიოვერკენი (შვედეთი), ფოლკე ბერნადოტეს აკადემია – „პოლიტიკური ანალიზი, პოლიტიკური მრჩეველი“.

2013 – ვარშავა (პოლონეთი), ევროპის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატიური უნარ-ჩვევები, დიპლომატიური პროტოკოლი“.

2013 – თბილისი (საქართველო)  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია „დასაქმების პოლიტიკა“

2012 ვარშავა (პოლონეთი), ევროპის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატია და ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკა“.

2012 კონსტანცა (რუმინეთი), ოვიდიუსის უნივერსიტეტი – საერთაშორისო კონფერენცია, თემა: „ელიგიური გაერთიანებების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში”.

2011 პეკინი (ჩინეთი), ჩსრ მრეწველობის სამინისტრო – „სამრწეველო ეკონომიკის განვითარება განვითარებად ქვეყნებში”.

2011 სოფია (ბულგარეთი), ბულგარეთის საპატრიარქო – „წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის საეკლესიო სამართლის კონფერენცია“, თემა: „რუის-ურბნისის ძეგლისწერა მართლმადიდებლობის დასაცავად“.

2010 ერევანი (სომხეთი), შვეიცარიის განვითარების სააგენტო – „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, დიპლომატია, მოლაპარაკების ხელოვნება“

2009 შფაიმი (ისრაელი), ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრო – „მცირე ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა”.

2007 ბაკურიანი (საქართველო), GTZ – “ადმინისტრაციული სამართალწარმოება და მისი პრობლემები საქართველოში“.

2002 თბილისი (საქართველო), ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია – „აფხაზეთის საკათალიკოსო – გზა ქრისტიანობისკენ“, თემა: „აფხაზეთის საკათალიკოსოში მოქმედი საეკლესიო სამართლის ძეგლები”

ფლობს 12 ენას

უცხოური ენების ცოდნა:

ინგლისური, C1  რუსული C1 , თურქული C1, უკრაინული B2,  აზერბაიჯანული B2,  ბულგარული A2 , ბერძნული A2 , პოლონური A1 , გერმანული A1 , ებრაული  A1, სომხური A1, კორეული A1.

 

 

 

 

 

 

 

მერის მოადგილე: გიორგი მაქარაშვილი

დაბადების ადგილი, თარიღი: 16 მაისი 1993 წ

ეროვნება: ქართველი.

  მისამართი : ონი. სოფელი ბოყვა.

ტელეფონი: 558 50 50 20

E-mail: Giorgi.maqarashvili1993@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

განათლება:

2011–2015 სამართლის ბაკალავრი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ალმა მატერი თბილისი საქართველო ”

2015–2016 მაგისტრატურა საჯარო სამართალი :
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ალმა მატერი თბილისი საქართველო ”

2014–2015 იურიდიული და პოლიტიკური მეცნიერებები
Université de Nantes, Nantes (FRANCE).

2016–2017 მაგისტრატურა ევროპული და გლობალური პოლიტიკის :
ადმინისტრირება
European School of Political and Social Sciences (ESPOL), Lille (France).

2017–2018 მაგისტრატურა სასურსათო სასოფლო სამეურნეო და : ,
რეგიონალური პოლიტიკა (FOOD POLICY)
European School of Political and Social Sciences (ESPOL), LILLE (France)

სამუშაო გამოცდილება:

12/12/2012–1/1/2014 – ადვოკატის ასისტენტი
კორძაძის საადვოკატობიურო თბილისი საქართველო.

1/9/2014–1/3/2015 ადვოკატის თანაშემწე
კორძაძის საადვოკატობიურო თბილისი საქართველო.

15/3/2015–15/9/2015 პრაქტიკული კურსი
ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურსტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფომინისტრის
აპარატი თბილისი საქართველო .

31/1/2018–1/5/2018 ფრაქციის მრჩეველი აგრარულდა სამართალშემოქმედებითსფეროში
საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი ეკონომიკა.

1/5/2018 – ბიუროს ხელმძღვანელი
რაჭა ლეჩხუმ სვანეთის მაჟორიტარი დეპუტატის გოჩა ენუქიძის ბიურო

22/8/2018 – აღმასრულებელი მდივანი
ამბროლაურის ქართული ოცნების პარტიული სტრუქტურული ერთეული ამბროლაური .

სამეცნიერო გამოსვლები, ნაშრომები:

უნივერსიტეტთაშორისი კონფერენციის გამარჯვებული თემით
2012 – პირადი არაქონებრივი უფლებები
2013 – რევოლუცია როგორც მოვლენა მსოფლიო კაცობრიობის ისტორიაში
საუკეთესოდელეგატი ” – აზია ევროპის სამიტი ” 2015

დისერტაცია საფრანგეთი :
მებრძოლი ბავშვები სიერა ლეონეში სამოქალაქოომის პერიოდში

საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის მდგრადი განვითარება მიგრაციული პროცესების პარადიგმასთან მიმართებაში.

ტერორიზმის კონცეფციის ტრანსპორმაცია ანარქიზმიდან რელიგიურ ტერორიზმამდე ( თანაავტორი)

უცხოური ენების ცოდნა :  ინგლისური C1, რუსული C1, ფრანგული B1