დაგვიკავშირდით: (599224842)

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე: გიორგი მახათაძე

მობ: 577 27 25 35

E-mail:  makhatadze.gio@gmail.com

დაბადების თარიღი:  6. 05. 1983.

 დაბადების ადგილიქ. თბილისი

განათლება:

2000-2007  წ. საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი.

სპეციალობა:  „გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე“.

ტრანსპორტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

2005-2007 წ. “ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი” (GIPA).

სპეციალობა: „ადგილობრივი თვითმმართველობა“.

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება

 2004-2005წ. თბილისის სააქციო საზოგადოება “ლელო”. სასაწყობო მეურნეობის ადმინისტრატორი.

2005-2006 წ. საქართველოს პარლამენტი.  კრწანისის #4 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.

2006-2008წ. საქართველოს პარლამენტი. ფრაქცია “საქართველოს რეგიონები” მოწვეული სპეციალისტი.

2008-2013წ. საქართველოს პარლამენტი. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის უფროსი.

2013 – 2014 წ.     შ.პ.ს. “ალნო-კონსტრუქტორი“  შესყიდვების მენეჯერი.

2014-2016 წ. საქართველოს პარლამენტი. ამბროლაურის #44 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.

2016 – 2018 წ.   საქართველოს პარლამენტი.  #58 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი.

2018 – ღემდე.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

ტრენინგსემინარები:

  •  საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრი, ,,საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპული ინტეგრაციის პროცესები”;
  • “ქალაქის მართვა” (GIPA) ;
  • ,,საქმიანი ურთიერთობები და კომუნიკაცია” (GIPA);
  • ,,საპარლამენტო პროცესი და მართვა,,
  • ,,საპარლამენტო დემოკრატია,,
  • ,,საკონსტიტუციო რეფორმა და პარლამენტი,,
  • ,,პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტირება,,
  • ,,ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაცია,,
  • „ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების უფლება-მოვალეობები, საპარლამენტო კონტროლი“

უცხო ენები:  რუსული, ინგლისური (სალაპარაკო).

 

 

 

 

 

 

 

მერის მოადგილე: ეკა მისურაძე

დაბადების ადგილი, თარიღი: 05 მარტი.1991წელი

ეროვნება: ქართველი.

ტელეფონი: 551043231

E-mail: ek100eka@gmail.com

რეგისტრაციის მისამართი: ვახტანგ Vი-ს 1 ჩიხი N7, ონი

განათლება:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2014 – 10.2016
ლიტერატურის შედარებითი კვლევების მაგისტრი, მეცნიერებათა და ხელოვნების
მაგისტრი,
სამუშაო გამოცდილება

მერის თანაშემწე, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,
მერის მოადგილე, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,
მერის წარმომადგენელი, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,

უცხოური ენების ცოდნა :
რუსული (მეტყველება: A2, წერა: B1)
კომპიუტერული პროგრამები:
Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი),