დაგვიკავშირდით: (599224842)

ონის მუნიციპალიტეტის მერი: დავით  ჩიკვაიძე.

დაბადების თარიღი, ადგილი: 11.12.1983 წელი. ქ. თბილისი

ტელეფონი: 599 730 720

ეროვნება: ქართველი.

მისამართი: ონი. არნო ონელის ქ.# 29

E-mail: davit.chikvaidze@oni.gov.ge

ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

განათლება: 2006-2011 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის დოქტორი (დარგი: რელიგიის სამართალი; საეკლესიო სამართალი)
2001-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული(დარგი: კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართალი)
1994-1998 დემირელის სახელობის ინგლისურენოვანი კოლეჯი.

სამუშაო გამოცდილება: 2017, თებ-აპრ კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო, საქმეთა დროებითი რწმუნებული
2016-2020 კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო, მრჩეველი, საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი
2015-2016 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტი, უცხო ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებთან მუშაობის სამმართველო, ატაშე
2012-2015 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი
2012, ივლ-ნოე დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი
2011-2012 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების სამმართველო, მრჩეველი (II კატეგორია) 2009-დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მიწვეული ლექტორი საეკლესიო სამართალში
2009-2012 კავკასიის სამართლის სკოლა, მიწვეული ლექტორი
2007-2011 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი
2006-2007 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების განყოფილება, უფროსი სპეციალისტი 2006-2007 საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რედაქტირების განყოფილება, უფროსი სპეციალისტი 2002 ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო ფონდი, თურქული ენის თარჯიმანი (სამართლებრივ საკითხებში)

2020 წლის 18 მაისიდან  ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი.

არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის, პუბლიკაციის, წიგნის ავტორი.

სამეცნიერო გამოსვლები, ნაშრომები, პუბლიკაციები, წიგნები:

რელიგიის სამართალში:

2019წ –საქმისწარმოება საეკლესიო სასამართლოში, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბილისი.

2016წ – მართლმადიდებელი ეკლესია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, თავები: ბულგარეთი, რუმინეთი, გამოცემა მომზადებულია კავშირი „21-ე საუკუნის” მიერ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით, თბილისი.

2014 წ –მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართალი, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბილისი.

2013წ – „რელიგიური უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა“, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო ფონდის პროექტი რელიგიური უმცირესობებისთვის, მომხსენებელი.

2012წ – „რელიგიის თავისუფლების ევროპული სტანდარტები: რეკომენდაციები საქართველოსთვის“, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის დისკუსია „რელიგია, თავისუფლება და ტოლერანტობა საქართველოში“, მომხსენებელი.

2011წ – „საეკლესიო სასამართლოს განაჩენთა აღსრულების წესი სასჯელების მიხედვით“, ჟურნ. „სამართალი“, თბილისი, N1

2009წ – „საერო სამართალი, საეკლესიო სამართალი“, სასწავლო-სამეცნიერო კრებული „რწმენა და საქმე“, თბილისი.

2008წ –საჯარო ლექციები ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხებში, საქართველოს საპატრიარქო, ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

2008წ – საეკლესიო სამართალი (სალექციო კურსი), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“

2008წ – „საეკლესიო სამართლის სამეურნეო-მმართველობითი ასპექტები“, წიგნში: „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

2007წ – სპეცკურსები „საეკლესიო მმართველობის ასპექტები“, თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, საეკლესიო სამართლის ლექტორი.

2005 წ – კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის (კომენტარები), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2005 წ – „ჯვრისწერის სამართლებრივი აღიარების პრობლემები“, გაზ. „მადლი“, თბილისი, N3

2004 წ –  „აბორტის კრიმინალიზაციის შესახებ“, გაზ. „მადლი“, თბილისი, N3

2002-2003 წ – გადაცემათა ციკლი „ქართული სამართლის ისტორიასა“ და „საეკლესიო სამართალში“, საქართველოს საპატრიარქო, რადიო „ივერია“, წამყვანი .

სამართლის სხვა დარგებში:

2011 წ – საქართველოს კონსტიტუცია, თარგმანი აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე (კრებული „საქართველოს კონსტიტუცია ეთნიკური უმცირესობების ენებზე“), გამ. „ბონა კაუზა“

2011 წ – საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილის თარგამი აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე (კრებული „საქართველოს კანონმდებლობა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე“), გამ. „ბონა კაუზა“.

2009 წ – კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის ლექსიკონი (ინგლისური, რუსული, ფრანგული და გერმანული შესატყვისებით), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2008 წ –როგორ შევქმნათ და ვმართოთ კომერციული, არაკომერციული და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2007 წ – რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია (თარგმანი ქართულ ენაზე), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2007 წ – ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს რეგლამენტისა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო რელამენტის  თარგმანი ქართულ ენაზე, წიგნში: „საარბიტრაჟო სამართალი“, თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

2006 წ – ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია (თარგმანი ქართულ ენაზე), თბილისი, გამ. „ბონა კაუზა“.

საერთაშორისო და ადგილობრივი კურსები,კონფერენციები:

2008 წ – ღია უნივერსიტეტის ონლაინ-კურსი (გაერთიანებული სამეფო), საგარეო და თანამეგობრობის ოფისის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატია 21-ე საუკუნეში: ციფრული დიპლომატია, გენდერი, დიპლომატიის თეორიები, დიპლომატიური მისიის მართვა“.

2015  –სანდიოვერკენი (შვედეთი), ფოლკე ბერნადოტეს აკადემია – „პოლიტიკური ანალიზი, პოლიტიკური მრჩეველი“.

2013 – ვარშავა (პოლონეთი), ევროპის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატიური უნარ-ჩვევები, დიპლომატიური პროტოკოლი“.

2013  – თბილისი (საქართველო)  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია „დასაქმების პოლიტიკა“

2012  – ვარშავა (პოლონეთი), ევროპის დიპლომატიის აკადემია – „დიპლომატია და ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკა“.

2012  –კონსტანცა (რუმინეთი), ოვიდიუსის უნივერსიტეტი – საერთაშორისო კონფერენცია, თემა: „ელიგიური გაერთიანებების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში”.

2011  – პეკინი (ჩინეთი), ჩსრ მრეწველობის სამინისტრო – „სამრწეველო ეკონომიკის განვითარება განვითარებად ქვეყნებში”.

2011  – სოფია (ბულგარეთი), ბულგარეთის საპატრიარქო – „წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის საეკლესიო სამართლის კონფერენცია“, თემა: „რუის-ურბნისის ძეგლისწერა მართლმადიდებლობის დასაცავად“.

2010  – ერევანი (სომხეთი), შვეიცარიის განვითარების სააგენტო – „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, დიპლომატია, მოლაპარაკების ხელოვნება“

2009  – შფაიმი (ისრაელი), ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრო – „მცირე ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა”.

2007  – ბაკურიანი (საქართველო), GTZ – “ადმინისტრაციული სამართალწარმოება და მისი პრობლემები საქართველოში“.

2002  – თბილისი (საქართველო), ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია – „აფხაზეთის საკათალიკოსო – გზა ქრისტიანობისკენ“, თემა: „აფხაზეთის საკათალიკოსოში მოქმედი საეკლესიო სამართლის ძეგლები”

ფლობს 12 ენას

უცხოური ენების ცოდნა:

ინგლისური, C1  რუსული C1 , თურქული C1, უკრაინული B2,  აზერბაიჯანული B2,  ბულგარული A2 , ბერძნული A2 , პოლონური A1 , გერმანული A1 , ებრაული  A1, სომხური A1, კორეული A1.