არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი : ინეზა გავაშელი

საკონტაქტო: 558 722 800 ; 591 010 427

ა(ა) იპ.ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

დირექტორი :ელენე მაგრაქველიძე

საკონტაქტო : 551 529 388

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი

დირექტორი : მზია გუგეშაშვილი

საკონტაქტო : 599 394 160

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა.

დირექტორი : ნატა ქავაზაური

საკონტაქტო : 591 010 429

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

დირექტორი : ზაზა ბენდიანიშვილი

საკონტაქტო : 551 500 328

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი.

დირექტორი : მალხაზ ჯაფარიძე.

საკონტაქტო : 599 792 939

ა(ა) იპ. ონის მუნიპალიტეტის ბიბლიოთეკა.

დირექტორი : ანა ერისთავი

საკონტაქტო : 595 590 457

ა(ა) იპ. ონის მინიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

დირექტორი : ზვიად ჯოხაძე

საკონტაქტო : 591 952 218