არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი :ნაზიბროლა მაისურაძე

საკონტაქტო: 558- 722 -800 ; 591- 010- 427

ა(ა) იპ.ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

დირექტორი :ელენე მაგრაქველიძე

საკონტაქტო : 551 529 388

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი

დირექტორი : მზია გუგეშაშვილი

საკონტაქტო : 599 394 160

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა.

დირექტორი : ელისო ჩიკვილაძე

საკონტაქტო : 595-07-05-84

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

დირექტორი : ამირან კერესელიძე

საკონტაქტო : 591-93-37-37

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი.

დირექტორი : მალხაზ ჯაფარიძე.

საკონტაქტო : 599 792 939

ა(ა) იპ. ონის მუნიპალიტეტის ბიბლიოთეკა.

დირექტორი : ანა ერისთავი

საკონტაქტო : 595 590 457

ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი

დირექტორი :თეიმურაზ რეხვიაშვილი

საკონტაქტო : 599-25-77-79

ა(ა) იპ. ონის მინიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

დირექტორი : ბესარიონ კობერიძე

საკონტაქტო : 591-01-04-36