არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიპალიტეტის ბიბლიოთეკა.

Title

დირექტორი : ანა ერისთავი

საკონტაქტო : 595 590 457

ელ.ფოსტა: onis.biblioteka@mail.ru

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის ინდექსი

 

(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი