არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიპალიტეტის ბიბლიოთეკა.

Title

დირექტორი : ანა ერისთავი

საკონტაქტო : 595 59 04 57

ელ.ფოსტა: onis.biblioteka@mail.ru

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის ინდექსი

(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი