არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი :  ნაზიბროლა გავაშელი

საკონტაქტო: 558 72 28 00 ;  591 01 04 27

 ელ. ფოსტა – moswavle-axalgazrdobis-saxli@mail.ru

36- მოსწავლე-ახალგაზრდობის 2021 წლის კალენდარული გეგმამოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლიმოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის თანამდებობრივი სარგო34 -მოსწსვლე-ახალგაზრდობის სახლის 2021 წლის ბიუჯეტი34-1

მოსწავლე-ახალგაზრდობის-სახლის-ახალი-წესდების-ბრძანება

მოსწავლე – ახალგაზრდობის სახლის ახალი-წესდება35 -1 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის საშტატო რიცხოვნება

ონის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ინდექსი ფინანსური ანგარიში 2016-2017წწ

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის 2018წლის ფინანსური ანგარიში 1 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ბიუჯეტი -2020 წელი 2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის საშტატო რიცხოვნება -2020 წელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ღონისძიებათა გეგმა -2020 წელი

ა(ა) იპ.ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი.

დირექტორი : მალხაზ ჯაფარიძე.

საკონტაქტო : 599 79 29 39

ელ-ფოსტა : oniskulturiscentri@yahoo.com

კულტურის სახლის 2021 წლის საშტატო რიცხოვნებისა და სახელ;ფასო განაკვეთის დამტკიცების შესახებკულტურის სახლის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებკულტურის სახლის ბიუჯეტი33-1 კულტურის სახლის კალენდარული გეგმაკულტურის სახლი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს წესდების დამტკიცების შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ (ს/კ237978337) საფირმო სახელწოდების ცვლილებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2016წ 2017წ

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ინდექსი 2018 წ.

1კულტურის სახლის ბიუჯეტი -2020 წელიკულტურის სახლის ბიუჯეტის ცვლილება2 კულტურის სახლის საშტატო რიცხოვნება -2020 წელიკულტურის სახლის ღონისძიებათა კალენდარული გეგმა -2020 წელიკულტურის სახლის ღონისძიებათა გეგმაში ცვლილება -2020 წელი 3

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

დირექტორი : ტარიელ ბერელიძე

საკონტაქტო : 551 09 39 79

ელ.ფოსტა – onisportschool@gmail.com

სასპორტო სკოკლის 2021 წლის კალენდარული გეგმის დამტკიცების შესახებსასპორტო სკოლასასპორტო სკოლის 2021 წლის ბიუჯეტისასპორტო სკოლა_compressed46- სასპორტო სკოლის 2021 წლის საშტატო რიცხოვნების დამტკიცების შესახებ46-1 საშტატო რიცხოვნება45 – სასპორტო სკოკლის 2021 წლის კალენდარული გეგმის დამტკიცების შესახებ45-1

ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსის წესდება

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის ინდექსი 2016- 2017

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის 2018 წლის ინდექსი

12

სასპორტო სკოლის ბიუჯეტი -2020 წელისასპორტო სკოლის საშტატო რიცხოვნება -2020 წელი

 

ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

დირექტორი : მანანა ბოლქვაძე

საკონტაქტო : 595 85 83 34

ელ-ფოსტა: ;turistulitsentri@gmail. Com;

176 ტურისტული ცენტრის 2021 წლის ბიუჯეტი176-1 ბიუჯეტი170 ტურისტული ცენტრის 2021 წლის საშტატო რიცხოვნება170-1

ტურიზმის-წესდება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი“-ს (ს/კ-437977496) სახელწოდების ცვლილების შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ინდექსი.

 

2016-2017 ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ,,კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობის ცენტრი

აუდიტის დასკვნა (1)   უდიტის დასკვნა (2)

ტურისტული ცენტრის ბიუჯეტი -2020 წელი

ტურისტული ცენტრის ღონისძიებათა გეგმა – 2020 წელი

 

 

123

(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 დირექტორი : ნონა ბაკურაძე

საკონტაქტო: 599 93 11 92

ელ. ფოსტაbakuradzenona@gmail.com;

103 საზ. ჯანდაცვის 2021 წლის ღონისძიებატა გეგმის დამტკიცების შესახებ 103-1 104 104-1 საშტატო რიცხოვნება105105-1

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2016–2017–2018   წლებში  მიღებული დაფინანსება

 

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წლებში  მიღებული დაფინანსება

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წელს სუბსიდიით მიღებული დაფინანსებით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ.

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ

ბიუჯეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბიუჯეტი-2020 წელი 23 საზ. ჯანდაცვის ღონისძიებათა კალენდარული გეგმა-2020 წელი საზ. ჯანდაცვის საშტატო რიცხოვნება საზ. ჯანდაცვის ბიუჯეტის ცვლილება(1)

 

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის   საფეხბურთო  სკოლა  „მამისონი“ . დირექტორი – ერმილე ჩიტალაძე

საკონტაქტო: 599 19 63 73  / 577 98 73 93/

ელ. ფოსტა: mamisonioni@gmail.com