კონტაქტი

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი: ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #1.

ტელ: (+995) 577998582

ელ-ფოსტა: onisgamgeoba@gmail.com