კონტაქტი

 

ონის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის N40.

ტელ: (+995)577 37 78 71

ელ-ფოსტა: onismeria@gmail.com

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: ქ.ონი  დავით აღმაშენებლის მოედანი N1

ტელ:(+995) 591 01 03 38

ელ-ფოსტა: onissakrebulo@gmail.com