კონტაქტი

 

ონის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #40.

ტელ: (+995) 596 42 22 11

ელ-ფოსტა: onismeria@gmail.com