ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა

11.10.2019წ.

11 ოქტომბერს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა.
აღნიშნული ანგარიში მომზადდა გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკისა (KfW) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ.
საჯარო განხილვას დაესწრნენ ონის მუნიციპალიტეტის მერიის , ასევე სოფლების ბარი, სორი და ფარახეთი წარმომადგენლები.