ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს

8.10.2019წ.

უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი.
ქ. ონის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის (I ეტაპი) სამუშაოები.
შემსრულებელი შპს “იერი”.
დაფინანსება-რეგ.ფონდი
ღირებულება 1440000ლარი.