ონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი საყვარელიძემ,მერის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინსპექტირების და მონიტორინგის ჯგუფთან ერთად მიმდინარე სამუშაოები მოინახულა

7.09.2019წ.

მიმდინარეობს სოფელ ქვედში საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია. შემსრულებელი- შპს “ლიზი'”
დაფინანსების წყარო- სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშოები.
ღირებულება 50 000 ლარი.
ასევე სოფელ ქვედში მდ. ქვედრულაზე სახიდე გადასასვლელი მოწყობა

შემსრულებელი შპს
” მოედანი 2009″ დაფინანსების წყარო სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშოები.
ღირებულება 51 000 ლარი.
სამუშაოები ონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი საყვარელიძემ,მერის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინსპექტირების და მონიტორინგის ჯგუფთან ერთად მოინახულა.