ონის მუნიციპლიტეტის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

14.08.2019

14 აგვისტოს ონის მუნიციპლიტეტის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ონის მუნიციპალიტეტის 2020- 2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე მომუშავე ჯგუფმა, ონის მუნიციპალიტეტის მერს ემზარ საბანაძეს 2020- 2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი წარუდგინა.
ამჟამად წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად გამოკვეთილია ხუთი ძირითადი პრიორიტეტი:
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
განათლება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.
2020-23 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი მიმდინარე წლის 15 ნოემბრამდე დაზუსტდება