9 ივლისს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ა(ა)იპ “საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის” ტრენინგი ჩატარდა

რომელიც ეხებოდა მუნიციპალიტეტისა და ა(ა)იპ ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმირების და სხვადასხვა ფინანსური საკითხების სწავლებას

9 ივლისს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ა(ა)იპ “საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის” ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც ეხებოდა მუნიციპალიტეტისა და ა(ა)იპ ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმირების და სხვადასხვა ფინანსური საკითხების სწავლებას.