სოფელ ღარიდან კვაჟის სალოცავამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს

აღნიშნული სამუშაოები ითვალისწინებს მეწყრული მონაკვეთების წმენდა რეაბილიტაციას და შესაბამისი ნაპირსამაგრი ღონისძიებების განხორციელებას

სოფელ ღარიდან კვაჟის სალოცავამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
აღნიშნული სამუშაოები ითვალისწინებს მეწყრული მონაკვეთების წმენდა რეაბილიტაციას და შესაბამისი ნაპირსამაგრი ღონისძიებების განხორციელებას.
შემსრულებელი: შპს პირამიდა-ფ.რ.-ს ფილიალ