ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა.
აღნიშნული სამუშაოები ” სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში განხორციელდა .
შემსრულებელი: ი/მ თამაზ მაისურაძე.