საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება. – ონის მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის N650 ბრძანების პირველი პუნქტის “ა” ქვეპუნქტის საფუძველზე დამტკიცდა, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება. დაფინანსებული სტუდენტთა სია (ბაკალავრი , მაგისტრი)   N სახელი გვარი უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულება მუნიციპალიტეტი საფეხური 1 გიგი ბერუჩაშვილი კავკასიის საერთაშორისო … ვრცლად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.