მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა ოქმი N32RSX00082

26 დეკემბერს ჩატატდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა
ოქმი N32RSX00082

48424064_1956119294695236_5964419881364357120_n   48956039_2053612178262079_3788093273113886720_n