მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.

ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, ასევე, მერიის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობის მიზნით განაცხადების რეგისტრაცია უკვე ადგილზე მისვლის გარეშე, ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი. კერძოდ კი, ფიზიკურ პირებს და ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ონის მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების, პროექტის შეთანხმების, მშენებლობის ნებართვის მიღების, მშენებლობის ნებართვაში ცვლილებისა და შენობა-ნაგობობის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით განაცხადის ელექტრონულად რეგისტრაცია … ვრცლად მშენებლობის ნებართვის, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი.