მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

02.08.2022

მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
 სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხი:
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.