სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროექტები შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

16.11.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის, შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 2020 წელს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგი პროექტები განხორციელდა:
 სოფელ შეუბნში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 ლაჩთაში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 ხურუთში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 ჭალაში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 სოფელ ნიგვზნარაში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 სოფელი წოლა სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.