სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროექტები გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში

07.11.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის, გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 2020 წელს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგი პროექტები განხორციელდა:
 სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია.
სოფელ ჯინჭვისში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია.