ონის მუნიციპალიტეტში, მილიოანიანი ფონდის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის გახსნა

27.09.2020წ

დღეს, ონის მუნიციპალიტეტში, მილიონიანი ფონდის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი ს პრეზენტაცია  შედგა.
პროექტი ემსახურება რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ახალგაზრდებისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული უნარებისა და კომპეტენციების ამაღლებას, რათა აქტიურად ჩაერთონ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
 მიზნის მისაღწევად, პროექტის ფარგლებში, ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა სოფლებიდან, 14–29 წლამდე 50 ახალგაზრდისგან რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეა ჩამოყალიბდა.

პროექტს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრი და

Policy and Management Consulting Group – PMCG

ერთობლივად ახორციელებს.