ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ჩიკვაიძემ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად სოფელ პიპილეთსა და ონში მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მოინახულა

19.05.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ჩიკვაიძემ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად სოფელ პიპილეთსა და ონში მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მოინახულა, შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას და პროექტებზე დასაქმებულ პერსონალს.