განცხადება

18.05.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქის მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ქუჩებსა და სკვერებში რქოსანი პირუტყვის უკონტროლოდ გაშვების შემთვევაში, ზედამხედველობის სამსახური გამოიყენებს ადმინისტრაციულ ჯარიმებს.

პ.ს ქალაქში უმეთვალყურეოდ გაშვებული პირუტყვი აზიანებს მწვანე ნარგავებს და აბინძურებს გარემოს, გარდა ამისა იკვებება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და ეს სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის.