სოფელ სომიწოში სასაფლაომდე მისასვლელი გზა მოწესრიგდა

18.05.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტი.
სოფელი სომიწო.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტის მიმდინარეობა.
სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოწყობა.