სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ გომსა და ჯინჭვისში სოფლის შიდა გზების და წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს

16.05.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომსა და ჯინჭვისში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის შიდა გზების და წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.