სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე და დასრულებული მცირე მასშტაბის პროექტები ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისმა კომისიამ მოინახულა

16.05.2020წ.

სოფელი ხურუთი, ხიდეშლები, მრავალძალი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე და დასრულებული მცირე მასშტაბის პროექტები.
პროექტები ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისმა კომისიამ მოინახულა.