ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს

03.09. 2021წ.

Read More

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის მიმდინარე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ორი სამიზნე თვითმმართველი ერთეულიდან 11 გამარჯვებული ქალი, მათ შორის, 4 სენაკის, 7 კი, ონის მუნიციპალიტეტიდან გამოვლინდა

31.08.2021წ.

Read More