სამუშაო შეხვედრა პროექტის „ დასუფთავების და მყარი ნარჩენების მართვის სერვისებისთვის სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემის შემუშავება 23 მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში

12.02.2020წ.

Read More

ARDA სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ერთობლივი თანამშრომლობით 11 თებერვალს ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ჩატარდა სემინარი აგროპროექტის „დანერგე მომავალი“ კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის“ შესახებ

11.02.2020წ.

Read More

ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მერის ემზარ საბანაძის თავმჯდომარეობით “ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს” სხდომა გაიმართა

06.02.2020წ.

Read More